Fosdalen, Slettestrand
NNV - N (330 - 15º)
Opdateret: 05-06-1999
Oplysninger overført fra RRN's jyske skrænt-flyvesteder.
Vi mangler et foto fra Fosdalen. Skriv til Webmaster hvis du har et foto der kan scannes.
Fosdalen og Langdalen er to dalstrøg på omkring 600 meters længde. De løber parallelt med hinanden i retningen nord-syd med en afstand på cirka 1,2 kilometer. Begge dale udmunder i Lien, som er Danmarks største indlandsskrænt. Lien, der i stenalderen var kystskrænt, er visse steder op til 65 meter høj.

Indlandsskrænten Lien med sidedale er fredet. De to plantager, Langdal og Fosdal har status som særligt beskyttede skove, hvilket vil sige, at færdsel i skovene skal foregå ekstra varsomt.

Præcis hvor flyvestedet ligger vides ikke. - Hjælp! - Markeringspilen på detailkortet er ikke helt korrekt.
Oversigtskort
Tip: Udskriv siden: Højreklik i det vindue hvor siden er og brug print-knappen
Detailkort