Heatherhill
Opdateret: 24-08-1999
Al flyvning og skoling fra Heatherhill er ikke tilladt! - Al flyveaktivitet kun fra Strandbjerggård.
Se nedenstående referat fra Lone Askirk.
Sidste efterår, nærmere bestemt d. 5 okt 98, blev der afholdt et Sjællandsk stormøde. Der var Heatherhill / Strandbjerggård og vores andre flyvesteder på dagsorden. Alle klubberne var representeret, både fra dragerne og paragliderne. Alle blev enige om, at alt skoling fra Heatherhill, skulle stoppes øjeblikkeligt. Alt flyveaktivitet ville kun ske fra Strandbjerggård. Desvære var det åbenbart ikke alle der forstod beskeden. Idag er Strandbjergård i fare for at blive lukket. Dette pga. at der er sket skoling fra Heatherhill, med politianmeldelse tilfølge. Den lokale skovfogede fra Strandbjerggård er heller ikke længere positiv stemt for flyvningen fra Standbjerggård, når det nu skal give så meget bøvl. Han har fundet den gamle dom frem, hvori det er forbudt at starte og lande fra Heatherhill, den mener han også gælder for den Statsskov ejede Strandbjerggård.. Altså er vi ved at miste et rigtigt godt flyvested, men vi har ikke midstet det endnu. En af de ting vi kan gøre for at bevarer stedet er; Stoppe de piloter der skoler fra Heatherhill, også selvom at de er udenlandske, forklar dem, at skoleområdet, start og landing kun må ske fra Strandbjerggård. Det er til vores alles bedste at stoppe dem der overtræder forbudet.
Der har været indkaldt til møde i Juli mdr. i Helsinge DFK. ang hvordan dette skulle gribes an. Der kom kun 6 piloter hvoraf at flertallet besluttede at holde lav profil, overfor Statsskovvæsnet og forsøge selv at stoppe skadesforvolderne. Hvis dette ikke er din holdning, ja, så skulle du være mødt op og givet din mening til kende.

Lone Askirk.