Krik Vig - SV   (V - SV)
Opdateret: 19-07-1999
Adgang over privat område (mark).
Foto fra startsted
Skrænterne har en længde af ca. 5,5 km med største højde på 44m. Ved startstedet er retningen SV, længere nordpå mere i Vest.
Der kan topstartes- og landes. Det skal bemærkes at startstedet er smalt, afgrænset bagud af levende hegn og elhegn. Største ulempe er nok at der græsser køer som efterlader en del 'kager' på startstedet. Et godt råd er at medbringe masser af vand, børste og evt. sæbe så grejet kan renses med det samme. Bortset fra det, er det et supergodt sted at flyve med varieret terræn og et bredt opvindsbælte hvis vinden er rigtig.
Kør nordpå mod Thisted ad hovedvej 11. I Ydby drejes til venstre mod Vestervig. I Gettrup, drej til venstre mod Kobberø. Herefter til venstre ad Kobberrødgårdvej, og igen til venstre ad Dalvej. Efter 100m drejes skarpt bagud til højre, hvor vejen fører op til en vindmølle. Der kan parkeres lige ved vindmøllen. Herfra er der ca. 100m langs et markhegn ud til skrænten. Spørg landmanden om lov til at flyve fra stedet.
Udsigt mod SØ
Udsigt fra startstedet mod sydøst.
Oversigtskort
Tip: Udskriv siden: Venstreklik i det vindue hvor siden er og brug print-knappen
Detailkort