Lodbjerg Fyr - VNV (V - NV)
Opdateret: 19-07-1999
Offentlig adgang
Startsted ved Porskær bakker
Klitterne ud for Lodbjerg Fyr er 34m høje. Der er over 3 km skrænt at flyve på. Der er ikke adgang til skrænterne oppe ved fyret, men der startes et par kilometer sydligere ved Porskær bakker, hvor der kan køres helt ud til klitterne. Stedet er kun for erfarne piloter, klitterne er stejle med mange skarpe indhug og slugter med deraf følgende rotor. Start ikke hvis vinden er for kraftig, det kan være fatalt at blive blæst bagover her.

En beskrivelse af området: Lodbjerg Klitplantage er en ung klitplantage. Tilplantningen af området begyndte først i 1923, hvilket er omkring 20-30 år senere end de fleste andre jyske klitplantager. Jordbundsforholdene gør, at udvalget af udvalget af træarter ikke domineres af bjergfyr, men at man også kan finde ædelgran, birk og eg.
Nord for Lodbjerg Fyr har man undladt at tilplante for at bibeholde nogle af de åbne hede- og klitområder.

Fra hovedvej 11, Holstebro-Thisted, kør på 527 mod Agger. Kort før Agger, drejes til højre mod Lodbjerg. I Tolbøl, drejes til venstre ad Klitvej. Følg Klitvej 1,9 km, og drej til højre ud mod Porskær bakker. Vejen ender i P-plads ikke langt fra klitterne. Se detailkort.
Oversigtskort
Tip: Udskriv siden: Venstreklik i det vindue hvor siden er og brug print-knappen
Detailkort