Odby - SV og V (V-SSV)
Opdateret: 29-07-1999
Adgang ad privat vej
Foto fra den sydligste del af skrænten
Skrænten er 31m høj med bevoksning på toppen af den sydvestlige del af skrænten. Der er elmaster på toppen af den laveste sydlige del af skrænten. Start og landing kan ske på stranden.
Længere nordpå, på vestskrænten, er der fine start- og landingsforhold for topstart- og landing, se foto herunder.
Fra hovedvejen i Odby, drej ned ad Vesterfjordvej mod Skalshøj. Følg vejen ligeud og til venstre indtil Strandbjerggård. Der kan køres venstre om Standbjerggård ned til stranden. Spørg om lov til at køre derned. Du er nu ved den nordligste del af den høje skrænt, hvor denne går over i vestskrænten, se foto herover.
Der er også tilkørselsmulighed til den sydlige del af skrænten: Fra Odby, kør fra Polarisvej, 450m mod syd og drej fra til højre ad grusvej. Grusvejen fortsætter ad privat vej som er græsbevokset. Følg denne til fods ned til stranden, ca. 500m.
Oversigtskort
Tip: Udskriv siden: Højreklik i det vindue hvor siden er og brug print-knappen
Detailkort