Om flyvesteder

Formålet med Flyvesteder er at få registreret de mest kendte flyvesteder i Danmark i en sådan form at ikke stedkendte piloter kan finde flyvestederne og med et indhold der er så beskrivende for flyvestederne som muligt.

Med tiden skulle denne samling af flyvesteder kunne blive til en håndbog som kan give én de praktiske oplysninger om hvert enkelt flyvested samt eventuelle restriktioner. Det er jo desværre sådan at nogle flyvesteder er blevet lukket eller påført restriktioner, og så er det vigtigt at vide hvordan man forholder sig, om der er særlige ting der skal tages hensyn til, når man kommer til et nyt flyvested.

Der er stadigvæk meget research at udføre for at få registreret de enkelte flyvesteder så korrekt og beskrivende som muligt. Informationerne er hentet dels fra internettet og dels ved research i marken. Formålet er at få registreret følgende oplysninger til hvert enkelt flyvested:

Vindretning(er)
Offentlig/privat adgang
Eventuelle restriktioner/forbud
Foto af flyvested
Beskrivelse af flyvested
Start- og landingsforhold
Kørselsvejledning

Juli 2000 er der tilføjet et menupunkt på forsiden så det er muligt at anmelde nye flyvesteder. Prøv menupunktet 'Optagelse af nyt flyvested' som findes på forsiden.

Guide

Et par ord om hvilke muligheder der er i programmet: Der er to indgange, den ene, direkte til et flyvested hvis man kender navnet, ved at gå ind og vælge et navn på rullelisten til venstre. Den anden ved at vælge en vindretning på kompasrosen. Vælges en vindretning på kompasset, får man en landsoversigt for den valgte vindretning samt for de nærmeste vindretninger på hver sin side af den valgte. Bemærk, at du ved at klikke på områdebetegnelsen for et flyvested får et oversigtskort med flyvestedet markeret, og at der herfra er adgang til en aktuel vejrudsigt for det valgte flyvested.

De store krydser angiver hovedvindretning for flyvestedet, de små krydser angiver vindretninger der kan flyves på uden problem. Bemærk, at der godt kan være mere end én hovedvindretning for et flyvested.

En samlet oversigt i skemaform med flyvesteder/vindretninger kan printes ud fra forsiden, klik på Oversigt.
Hvornår er der sidst tilføjet nye flyvesteder eller ændret på bestående? - Prøv Opdateringer på forsiden, så kan du straks se hvornår der er sket ændringer.


Gunnar Daugaard, - Fyns Paraglider Klub.