Røsnæs - SV (SSV - VSV)
Opdateret: 02-08-1999
Offentlig adgang. Start fra området ved golfbanen eller fra sommerhusområdet.
Røsnæs klinter
Skrænten er ca. 30m høj og ca. 2,9 km lang. - Der er 2 gode startsteder. Det bedste er bag ved golfklubben, med masser af plads til topstart- og landing, retning 240 grader. Stedet er egnet for mindre øvede piloter. - Det andet sted er i sommerhusområdet hvor skænten er lidt lavere, retning SV. Her kan der også topstartes- og landes. Der skal udvises stort airmanship her ved overflyvning af sommerhusområdet
Fra Kalundborg, kør ad kystvejen (Røsnæsvej) mod Ulstrup. Efter Nostrup ligger Kalundborg Golfklub på venstre hånd. Herefter drejes til venstre ad Charlesvej. Følg denne indtil vejen drejer 90 grader til højre og går over i Sydvej. Der kan parkeres for enden af Charlesvej hvorefter der er ca. 600m skråt ned til venstre til startstedet bag golfklubben. Se detailkort. - Startstedet ved sommerhusområdet er for enden af Sandlodsvej. Sandlodsvej ender i en venstresløjfe. I den fjerneste ende af sløjfen er der en sti ned til skrænten. Stien går fra hus nr. 81. Herfra er der ca. 500m til skrænten. Se detailkort.
Oversigtskort
Tip: Udskriv siden: Venstreklik i det vindue hvor siden er og brug print-knappen
Detailkort