Venø Vest - Firbjergsande
(V / VSV)
Opdateret: 02-07-2003
Privat adgang - Du skal have tilladelse af "ejeren" Hans Peter som bor på gården 'Sønderskov' og har telefon 97868008.
Vestskrænten på Venø er 21m høj og ca. 800m lang. Skrænten er bevokset med græs med masser af plads ved foden af skrænten. Der kan topstartes, men ikke toplandes på den sydlige del af skrænten (foto), idet der er tæt bevoksning på toppen af skrænten. Pas på ikke at blive blæst bagover!
På den nordligste, højeste del af skrænten kan der topstartes- og landes. Når man hænger over det højeste sted, er der en pragtfuld udsigt over hele Venø.
Fra hovedvej 11, nord for Struer, drej fra mod Venø/Bremdal og følg skiltene til Venø.
Når man kører ud ad Venø by, retning syd, drejes til højre efter 980m fra Venø by-skilt slut, ad markvej. Det er vejen efter indkørsel til lejrskolen ved Firbjergsande.
Området er fredet. Respektér de bestemmelser der er gældende for området.
Oversigtskort
Tip: Udskriv siden: Venstreklik i det vindue hvor siden er og brug print-knappen
Detailkort