Svenska Distansligan SDL hela arkivet

Resultat från tidigare år:

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Lokala distansrekord

Svenska rekordwww.vsk.info

SA 20110309