Svenska Distansligan 2003


Slutlig ställning 2003

Resultat från tidigare år:

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

Lokala distansrekord

Svenska rekord

Norska Distansligan


Återigen dags för Svenska Distansligan. För 12e året anordnas Distansligan för skärmflygare i Sverige.
Den är kanske den mest rättvisa och givande tävling på hela året i skärmflygarsverige. Rättvis för att den pågår under lång tid och inte är så väder och platsberoende som andra tävlingar. Givande för att den engagerar många piloter i Sverige, från norr till söder, från öst till väst.


Inbjudan
Härmed inbjuds alla skärmflygpiloter med licens steg 2 eller steg 3 att anmäla sig och deltaga i år 2003 upplaga av Svenska Distansligan.

Anmälan
Vill du vara med och flyga skjortan av oss andra i år måste du sätta in 100:- på VSKs Pg 787974-5.
Fyll i namn, adress, klubb och skärm på inbetalningskortet. Skriv tydligt! Prioritera namn och adress. Då vi mottagit din anmälan kommer vi att sända regler och distansrapport till dig. Kopiera distansrapporterna så att de räcker hela 2003. Behöver du fler distansrapporter kan du hämta en kopia i PDF-format här. Vi föreslår dock att du använder dig av loggboka även om du inte har GPS.
Du kan börja flyga så snart du betalt anmälningsavgiften.
OBS i år ger SSFF bara ranking poäng till de piloter som använder sig av GPS och loggboka. Man kan vinna SDL utan tillgång till GPS, sladd och dator.
Webbadressen till loggboka är  http://www.kkpg.no/fl.html?l=3&a=45. Direktlänk till resultatlistan över de som anväder loggboka är http://www.kkpg.no/fl.html?l=3&a=56&comp_id=8.
Den korrekta SDL resultatlistan är dock den som är på VSKs hemsida som alltid.

Tävlingen pågår från och med 15/3 till och med 30/9.

Regler för Svenska Distansligan 2003

1.Skärmflygarnas distansliga är öppen för alla medlemmar i SSFF med svensk licens Pilot 2 eller 3. 

2.Distanser utförda innan anmälan, det vill säga innan betalning är utförd, godkänns ej. 

3.De fem bästa flygen räknas om piloten lämnar in fler än fem flyg.

4.Alla flyg måste påbörjas inom Sverige och uppfylla BCL.

5.Korrekt ifylld distansrapport skall vara David tillhanda eller på loggboka senast 21 dagar efter flyget.

6.Tävlingstiden är från det att betalning är utförd, eller tidigast 15/3, fram till den 30/9 då tävlingen avslutas.

7.Prisutdelning sker på SSFFs årsmöte

8.Minimumdistans:

0 km för öppen distans samt out & return

15 km för triangel 


9.Maximal urkopplingshöjd vid vinschning är 1000 meter

10.Det är inte tillåtet att göra flera alternativa deklarationer, för att välja den mest fördelaktiga efter start!

11.Misslyckad triangelbana eller out & return räknas som öppen distans, det vill säga flugen distan från: Startplats/startpunkt till brytpunkt(er) till landningsplats (under förutsättning att piloten nått brytpunkt då också fotosekvens skall finnas se under deklaration, (gäller ej om du har GPS). Annars räknas flyget som en vanlig öppen distans. Fri distans behöver ej bestyrkas med fotobevis utan endast med startvittne, Landningsvittne och/eller landningsfoto.


Uppgiftstyp Faktor Regler/förklaring
Nr 1
Fri distans
1
Sträckan för öppen distans mäts i rak linje mellan start och landning. Vid vinschning räknas releasepunkt som startpunk om man inte deklarerat annat.
Nr 2 Deklarerat mål
1,5
Från deklarerad start till deklarerad slutpunkt.
Nr 3 Deklarerat mål via vändpunkter
1,5
Från deklarerad start via en eller flera vändpunkter, till mål.
Samma vändpunkt får inte användas mer än två gånger.
Nr 4 Tur och retur
2
Från deklarerad start-/mål via vändpunkt till start-/målpunkt
Om inte uppgiften är avklarad får man distansen för den del man har flugit (utan faktor) max 25% hang
Nr 5 FAI triangel
3,5
Från deklarerad start-/målpunkt via 2 vändpunkter tillbaka till
start-/målpunkt där ingen av sidorna är mindre än 28% av
uppgiftens distans Om inte uppgiften är avklarad får man distansen för den del man har flugit (utan faktor) . Min distans 15 km.
Nr 6 Triangel
2,5
Från deklarerad start-/målpunkt via 2 vändpunkter tillbaka till start-/målpunkt.
Om inte uppgiften är avklarad får man distansen för den del man har flygit (utan faktor) . Minsta benet får vara min 10km. Max 25% hang.

Deklaration
Det finns 4 olika sätt att deklarera.

Det är inte nödvändigt att deklarera fri distans (Uppgifts typ 1).
Uppgifts typ 2, 3, 4, 5 och 6 måste deklareras. Sverige Cup omgångar är automatisk deklarerade. Se också regel 10.

1. Deklaration via mail
Email till swexc@yahoogroups.com med pilot namn, uppgifts typ och koordinater. Länk till denna lista är http://groups.yahoo.com/group/SWEXC/.
Alla koordinater, i en deklaration, måste anges i ordningsföljd.

2. Deklaration via SMS till nummer0709-927086
Det är fyra möjliga meddelanden, och skrives i formen:

  • 1 Mål, S gg mm ss, M gg mm ss, pilotens namn
  • 2 Tur retur, SM gg mm ss, VP gg mm ss, pilotens namn
  • 3 Triangel, SM gg mm ss, VP1 gg mm ss, VP2 gg mm ss, pilotens namn
  • 4 Mål via VP, S gg mm ss, VP1 gg mm ss, VP2 gg mm ss, osv, M gg mm ss, pilotens namn

Förklaring på förkortningar:
S = Start
M = Mål
SM = Start/Mål
VP = Vändpunkt
gg mm ss = koordinatener på formen grader minuter sekunder i WGS 84 systemet.  Datum och tid är inte nödvändigt, då en tidsstämpel kommer att finnas i SMS meddelandet hos mottagaren. Varje S,M,VP-punkt behöver anges med latitud,longitud.

3. Deklaration via start tavla
fotobevis på starttavla innehållande:
- Namn på Pilot
- Datum
- Startplats
- Startpunkt
- Brytpunkter
- Landningspunkt
OBS flyger du utan GPS måste förutbestämda mål bestyrkas med fotobevis från luften av startpunkt brytpunkt/er och landningspunkt. Foto på landning från marken godkänns också om landning skett på denna punkt.

4. Skriftligt bevittnad deklaration
Skall innehålla deltagar(nas) namn, datum, uppgifts typ, beskrivet med koordinater och eller /otvetydiga fysiska punkter, samt signerat med datum, tid, fullt namn av vittne som går i god för att uppgiften är deklarerad före flyget. Deklarationen ska sändas in till arrangören snarats möjligt.

Att notera
Foton som använts för att verifiera flyg behöver ej skickas med distansrapport direkt. De skall dock finnas tillgängliga i slutet av året för kontroll och arkivering.

Till skillnad från öppen distans så räknas out and return och triangelbanor från startpunkt som du själv väljer. I vissa fall kan det vara taktiskt att inte välja startplatsen som startpunkt/landningspunkt, till exempel toppen på ett berg, utan istället välja dalen nedanför om du skulle bli tvungen att landa i dalen när du återvänder. 

Tipps och hjälp vid nedladdning av trackloggen
Tracklog ska visa att piloten har varit i FAI sektorn i alla deklarerade vändpunkter.
Den måste vara nerladdad från din GPSen med GpsDump och sparad i loggboken.
GpsDump fungerar med dom flesta modeller av Garmin (inkl eTrex), MLR, Log_It, Top Navigator och Galileo.
Programmet är väldigt enkelt att använda. Du pluggar in kabeln mellan GPSen och PCn, slå på GPSen och ser till att protokollet står på Garmin/Garmin (val under "Interface"). Så går du till GpsDump och klickar på "GPS" menyn. Under den finner du "Download Tracklog". Prova den. Om du får fel meddelande, prova med annan COM port (val under "GPS" och gå till "set COM port"). Om du har provat alla och det fortfarande inte fungerar, ring Janne Järnesjö 0733- 26 50 10.
När du har fått fram hela trackloggen på skärmen, markerar du ( i kolumnen längst till vänster) det område av loggen som du önskar lagra. Det står "start" längst till höger för varje gång som GPSen slås på. Du kan därmed undgå att få med det som loggas när du slog på den igen när du går hem...
Du markerar m.h.a. att klicka på en rad så att den blir blå, ev använd "scrollbaren" till höger för att komma ner till sista logg punkt som du ska ha med, tryck ner shift tangenten och klicka på sista punkten. Alla punkterna du har markerat blir då blåmarkerade.
Nu går du till meny val "File och väljer "Write tracklog ()DL)". Då får du möjlighet att spara filen under vilket namn du önskar.
OBS!!! Välj INTE (Ozi) om du ska lagra loggen i Loggboken! Du får då inte se loggen på digital kartan. Det finns egentligen ingen grund till att lagra den i Ozi format då du alltid kan ladda den den från loggboken i Ozi format senare.

Ifyllda distansrapporter skickas till:
           David Willemoth
           Älgstigen 15
           433 50 Partille

Ansvarig
Ansvarig för Svenska Distansligan 2003 är David Willemoth Västra Skärmflygklubben. Eventuella frågor besvaras så gott det går på:
Telefon 031-987438
Mobil 0709-581502
Fax 031-987438
E-mail: flygochfar@home.se

Den korrekta ställningen redovisas på hemsidan www.vsk.info.
Slutställning redovisas också i Skärmtrycket.
För att uppdateringen på hemsidan ska fungera snabbare så skicka gärna ett mail till
Patrick Saehte patrik.saethe@mailbox.swipnet.se  med uppgifter hur långt du har flugit.
Har du tagit bilder under flyget och lagt på en hemsida länkar han gärna denna.

Lycka till!
David / VSK


VSK hem - Webmaster